Thư xin việc gửi kèm hồ sơ cá nhân theo chức năng (phù hợp với hồ sơ cá nhân theo chức năng)

Mẫu thư xin việc dễ hiểu này đi kèm với tài liệu hồ sơ cá nhân theo chức năng để tạo hình thức chuyên nghiệp, lịch sự.

Word

Thư xin việc gửi kèm hồ sơ cá nhân theo chức năng (phù hợp với hồ sơ cá nhân theo chức năng)

Mẫu khác tương tự

Thư giới thiệu đơn giản Word
Thư xin việc Word
Thư xin việc (màu lam) Word
Đầu đề thư cá nhân Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình