Thẻ nhận dạng học viên

Các trường có thể phát hành thẻ ID học viên để làm bằng chứng đăng ký học, dùng cho đặc quyền thư viện hoặc cho chuyến dã ngoại bằng cách sử dụng mẫu trợ năng này. Tùy chỉnh với thông tin học viên và trường học, ảnh học viên và chi tiết liên hệ khẩn cấp.

Excel

Thẻ nhận dạng học viên

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình