Theo dõi thầu

Theo dõi quá trình đấu thầu của bạn với các trạng thái hoàn thành khác nhau với mẫu Excel đơn giản này. Thanh dữ liệu, biểu đồ thanh theo xu hướng tiện lợi và thiết kế hiện đại giúp nâng cao trải nghiệm.

Excel

Theo dõi thầu

Mẫu khác tương tự

Công cụ theo dõi tiền tệ cá nhân Excel
Sổ cái tài khoản chữ T Excel
Bộ tạo sổ cái kế toán Excel
Công cụ theo dõi việc rèn luyện sức khỏe Excel

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình