Thiệp Mời Sinh nhật

Dùng mẫu bưu thiếp vui tươi này để mời mọi người đến dự lễ mừng sinh nhật sắp tới của bạn. Mẫu này có hướng dẫn cắt để bạn có thể in ra trên bất kỳ loại giấy nào và chỉ cần cắt ra tấm thiệp bạn muốn.

Word

Thiệp Mời Sinh nhật

Mẫu khác tương tự

Thiệp mời Sinh nhật Word
Thiệp mời Sinh nhật Word
Thiệp mời sinh nhật (thiết kế có hình tia màu xanh lục trên nền vàng) PowerPoint
Biểu ngữ Chúc mừng Sinh nhật PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình