Bưu thiếp mời sinh nhật (2 lời mời trên mỗi trang)

Sử dụng mẫu bưu thiếp vui vẻ này để mời mọi người tới dự lễ sinh nhật sắp tới của bạn. Bưu thiếp có thể truy nhập này có kích cỡ 4"x 6", đồng thời hoạt động với Avery 5389, 5889 và 8386.

Word

Bưu thiếp mời sinh nhật (2 lời mời trên mỗi trang)

Mẫu khác tương tự

Thiệp mời Sinh nhật Word
Thiệp Mời Sinh nhật Word
Thiệp mời sinh nhật (thiết kế có hình tia màu xanh lục trên nền vàng) PowerPoint
Thiệp sinh nhật - hình ngôi sao và đường kẻ sọc (dành cho trẻ em) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình