Thiệp mời Sinh nhật

Dùng mẫu thiệp vui tươi này để mời mọi người đến dự lễ mừng sinh nhật sắp tới của bạn. Được thiết kế để sử dụng với giấy bìa Avery 5889.

Word

Thiệp mời Sinh nhật

Mẫu khác tương tự

Thiệp mời Sinh nhật Word
Thiệp Mời Sinh nhật Word
Thiệp mời sinh nhật (thiết kế có hình tia màu xanh lục trên nền vàng) PowerPoint
Thiệp sinh nhật - hình ngôi sao và đường kẻ sọc (dành cho trẻ em) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình