Thiệp mời dự tiệc (Thiết kế ruy-băng màu tía)

Gửi thiệp mời ruy-băng màu tía thanh lịch để mời những người khác đến dự tiệc, dù là tiệc sinh nhật, tốt nghiệp hay một sự kiện đặc biệt khác cũng đều phù hợp.

PowerPoint

Thiệp mời dự tiệc (Thiết kế ruy-băng màu tía)

Mẫu khác tương tự

Danh thiếp (bọ rùa và trái tim, căn giữa, 10 danh thiếp mỗi trang) PowerPoint
Thiệp sinh nhật, nền có vết khắc (hồng, xanh lá, gấp đôi) PowerPoint
Thiệp mời dự tiệc (màu xanh trên nền đen) PowerPoint
Thiệp sinh nhật (nhuộm cột) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình