Thiệp mời dự tiệc sinh nhật (mỗi trang 2 thiệp, thiết kế Tươi sáng)

Thu hút sự chú ý với tấm thiệp mời sinh nhật sặc sỡ và tươi sáng này. Mẫu này chứa hai tấm thiệp gập kích thước 4,25 x 5,5 in-xơ mỗi trang, in ra mặt trước và mặt sau với các đường căn để cắt và gập giúp dễ dàng thao tác. Hãy tìm các mẫu phù hợp trong bộ thiết kế này bằng cách bấm vào nối kết Xem Thêm ở trên đây.

Word

Thiệp mời dự tiệc sinh nhật (mỗi trang 2 thiệp, thiết kế Tươi sáng)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình