Thiệp mời dự tiệc sinh nhật (mỗi trang 2 thiệp, thiết kế Tươi sáng)

Thu hút sự chú ý với tấm thiệp mời sinh nhật sặc sỡ và tươi sáng này. Mẫu này chứa hai tấm thiệp gập kích thước 4,25 x 5,5 in-xơ mỗi trang, in ra mặt trước và mặt sau với các đường căn để cắt và gập giúp dễ dàng thao tác. Hãy tìm các mẫu phù hợp trong bộ thiết kế này bằng cách bấm vào nối kết Xem Thêm ở trên đây.

Word

Thiệp mời dự tiệc sinh nhật (mỗi trang 2 thiệp, thiết kế Tươi sáng)

Mẫu khác tương tự

Thiệp mời Sinh nhật Word
Thiệp Mời Sinh nhật Word
Bưu thiếp mời sinh nhật (2 lời mời trên mỗi trang) Word
Thiệp mời sinh nhật (thiết kế có hình tia màu xanh lục trên nền vàng) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình