Thiệp sinh nhật đánh dấu những cột mốc trong đời với thiết kế các tia màu xanh lam trên nền xanh lục

Kỷ niệm một tuổi đánh dấu cột mốc trong đời bằng mẫu thiệp Chúc mừng Sinh nhật này cho sinh nhật lần thứ 21, 30, 40, 50 hoặc bất kỳ năm đặc biệt nào khác. Chỉ cần điền vào năm và in trên giấy 8 1/2 X 11.

PowerPoint

Thiệp sinh nhật đánh dấu những cột mốc trong đời với thiết kế các tia màu xanh lam trên nền xanh lục

Mẫu khác tương tự

Thiệp mời Sinh nhật Word
Thiệp Mời Sinh nhật Word
Thiệp mời Sinh nhật Word
Thiệp mời sinh nhật (thiết kế có hình tia màu xanh lục trên nền vàng) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình