Thiệp sinh nhật đánh dấu những cột mốc trong đời với thiết kế các tia màu xanh lam trên nền xanh lục

Kỷ niệm một tuổi đánh dấu cột mốc trong đời bằng mẫu thiệp Chúc mừng Sinh nhật này cho sinh nhật lần thứ 21, 30, 40, 50 hoặc bất kỳ năm đặc biệt nào khác. Chỉ cần điền vào năm và in trên giấy 8 1/2 X 11.

PowerPoint

Thiệp sinh nhật đánh dấu những cột mốc trong đời với thiết kế các tia màu xanh lam trên nền xanh lục

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình