Thiên thể

Dành cho bản trình bày liên quan đến khoa học hoặc thiên văn học, nền của chủ đề này kết hợp hoa văn hai tông màu tím và xanh tinh vân. Định dạng là 16:9 sẽ phù hợp cho việc sử dụng trong kinh doanh, giáo dục hoặc tại nhà.

PowerPoint

Thiên thể

Mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình