Thiếp Giáng sinh

Gửi thiếp đến người đặc biệt vào dịp Giáng sinh. Sử dụng mẫu thiếp trợ năng này để tạo thiếp chúc mừng của riêng bạn. Được thiết kế phù hợp với Avery 3268 và giấy in thiếp tương tự, bạn có thể tạo hai thiếp trên mỗi trang.

Word

Thiếp Giáng sinh

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình