Thiếp sinh nhật

Gửi lời chúng sinh nhật với mẫu thiếp chúc mừng đầy màu sắc phù hợp với Avery này. Mẫu này có hai thiếp gập 4,25 x 5,5 inch (kích cỡ A2) trên mỗi trang và hoạt động được với Avery 3379, 5315, 8315 và 8317.

Word

Thiếp sinh nhật

Mẫu khác tương tự

Thiệp mời Sinh nhật Word
Thiệp Mời Sinh nhật Word
Bưu thiếp mời sinh nhật (2 lời mời trên mỗi trang) Word
Thiệp sinh nhật - hình ngôi sao và đường kẻ sọc (dành cho trẻ em) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình