Thiết kế đặc tả (trống)

Một tài liệu trống đơn giản để bạn bắt đầu có thiết kế Đặc tả. Các đầu đề màu lam được đánh số để mang đến cho tài liệu của bạn cả cấu trúc và tính cá nhân. Sử dụng hiệu quả cho báo cáo, đại cương hoặc bất cứ khi nào bạn cần tham chiếu đến một mục cụ thể. Mẫu này rất thích hợp khi bạn muốn bắt đầu từ đầu nhưng không muốn sử dụng giao diện mặc định. Để tận dụng thiết kế này, chỉ cần định dạng tiêu đề và văn bản khác bằng cách dùng bộ sưu tập Kiểu trên tab Nhà.

Word

Thiết kế đặc tả (trống)

Mẫu khác tương tự

Tờ thông tin bản fax in đậm Word
Tờ thông tin bản Fax Doanh nghiệp (Đỏ và Đen) Word
Bản ghi nhớ kinh doanh (màu đỏ) Word
Thiệp cám ơn Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình