Thiết kế bản trình bày học thuật, kẻ sọc và dải băng (màn hình rộng)

Giáo viên trung học, giáo sư đại học, người quản trị và những người khác trong ngành giáo dục sẽ đánh giá cao thiết kế thanh lịch của mẫu này với các dải rộng, màu nâu sẫm-xám và kẻ sọc phù hợp. Dải băng màu lục-lam tạo điểm nhấn cho các trang chiếu nhất định. Ảnh bìa của sách trong thư viện phù hợp với rất nhiều chủ đề - chẳng hạn như: văn học, nghiên cứu, tốt nghiệp - hoặc thay đổi ảnh để phù hợp với chủ đề của bạn. Định dạng màn hình rộng (16X9).

PowerPoint

Thiết kế bản trình bày học thuật, kẻ sọc và dải băng (màn hình rộng)

Mẫu khác tương tự

Tổng quan về Khóa học PowerPoint
Bản trình bày chồng sách màu lam (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày toán học có số Pi (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày toán học có số Pi (màn hình rộng) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình