Thiết kế bản trình bày về giáo dục có hình ảnh trẻ em đang vui chơi (minh họa bằng hoạt hình, màn hình rộng)

Trong nền của bản trình bày về giáo dục này, các cô bé và cậu bé hoạt hình đang chạy qua bãi cỏ hay chơi bập bênh cùng với chú chó cưng. Mây trắng như những con sóng trên bầu trời và mặt trời vui vẻ nhô lên trên trang chiếu tiêu đề. Mẫu này phù hợp với các giáo viên tiểu học, mẫu giáo hoặc các chương trình liên quan đến trẻ em. Đây là mẫu có thể truy nhập.

PowerPoint

Thiết kế bản trình bày về giáo dục có hình ảnh trẻ em đang vui chơi (minh họa bằng hoạt hình, màn hình rộng)

Mẫu khác tương tự

Lịch giáo án Word
Tổng quan về Khóa học PowerPoint
Bản trình bày chồng sách màu lam (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày dự án của nhóm (chủ đề Thủ đô, màn hình rộng) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình