Thiết kế dạng dòng chảy (trống)

Một tài liệu bắt đầu đơn giản với thiết kế Dạng dòng chảy. Nó có tính năng của bảng phối màu xanh và tiêu đề làm trung tâm cho cách hiển thị giản dị hơn. Mẫu này rất phù hợp cho trường hợp bạn muốn bắt đầu từ mẫu trống, nhưng không muốn dùng thiết kế mặc định. Để tận dụng ưu điểm của thiết kế này, hãy đơn giản định dạng tiêu đề và văn bản khác bằng cách sử dụng bộ sưu tập Kiểu trên tab Trang đầu.

Word

Thiết kế dạng dòng chảy (trống)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình