Thiết kế kiểu dải băng (trống)

Một tài liệu bắt đầu đơn giản với thiết kế Kiểu dải băng. Tài liệu này có tiêu đề nổi bật cung cấp cấu trúc rõ ràng, trong khi vẫn duy trì diện mạo lôi cuốn và thanh thoát. Mẫu này rất thích hợp cho trường hợp bạn muốn bắt đầu từ mẫu trống nhưng không muốn diện mạo mặc định. Để tận dụng ưu điểm của thiết kế này, chỉ cần định dạng tiêu đề và văn bản khác bằng cách sử dụng bộ sưu tập Kiểu trên tab Trang đầu.

Word

Thiết kế kiểu dải băng (trống)

Mẫu khác tương tự

Tờ thông tin bản fax in đậm Word
Tờ thông tin bản Fax Doanh nghiệp (Đỏ và Đen) Word
Bản ghi nhớ kinh doanh (màu đỏ) Word
Thiệp cám ơn Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình