Thiết kế phong cách Hoài niệm (trống)

Một tài liệu bắt đầu đơn giản với thiết kế phong cách Hoài niệm. Thiết kế này có diện mạo tinh tế nhưng chuyên nghiệp, phù hợp với hầu hết các tài liệu. Mẫu này rất thích hợp cho trường hợp bạn muốn bắt đầu từ mẫu trống nhưng không muốn diện mạo mặc định. Để tận dụng ưu điểm của thiết kế này, chỉ cần định dạng tiêu đề và văn bản khác bằng cách sử dụng bộ sưu tập Kiểu trên tab Trang đầu.

Word

Thiết kế phong cách Hoài niệm (trống)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình