Thiệp Ngày lễ Tình nhân đậm chất thơ (gấp là tư)

Cho người bạn yêu thương biết được tình cảm của bạn bằng tấm thiệp Ngày lễ Tình nhân này, với hoa hồng trên bìa và lời chúc thi vị bên trong. Thiệp được in trên một trang có kích thước 8,5 x 11 inch và gấp thành 4,25 x 5,5 inch (cỡ A2). Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh mẫu cho phù hợp với các loại kích cỡ giấy tiêu chuẩn.

Word

Thiệp Ngày lễ Tình nhân đậm chất thơ (gấp là tư)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình