Thiệp cám ơn

Thiệp cám ơn này phù hợp với giấy in bìa Avery 8351, 3379 và các loại khác. In nguyên trạng hoặc thay đổi bằng ảnh của riêng bạn để cá nhân hóa thiết kế. Trống bên trong.

Word

Thiệp cám ơn

Mẫu khác tương tự

Nhãn Word
Thông báo về Bé Trai Mới chào đời Word
Thiệp mời Đám cưới Word
Danh thiếp (Không thời gian) Word

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình