Thiệp công thức nấu ăn Giáng sinh

Dùng mẫu thiệp công thức nấu ăn Giáng sinh này để tạo những tấm thiệp đi kèm với món quà bánh nướng ngon lành của bạn. Hai thiệp mỗi trang. In trên giấy bìa Avery 5889 và tương tự.

Word

Thiệp công thức nấu ăn Giáng sinh

Mẫu khác tương tự

Danh thiếp (bọ rùa và trái tim, căn giữa, 10 danh thiếp mỗi trang) PowerPoint
Thiệp sinh nhật, nền có vết khắc (hồng, xanh lá, gấp đôi) PowerPoint
Thiệp mời dự tiệc (màu xanh trên nền đen) PowerPoint
Thiệp sinh nhật (nhuộm cột) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình