Thiệp cảm ơn họa tiết cô gái nhỏ

Hãy thể hiện sự tri ân của bạn với mẫu thiệp dễ thương này. Mẫu hai mặt này in hai thiệp 4,25 x 5,5 inch (cỡ A2) trên mỗi trang và hoạt động với Avery 3379, 5315, 8315 và 8317. Thay thế văn bản và sử dụng hoặc thay đổi phông chữ hoặc màu biến nó thành của riêng bạn. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Thiệp cảm ơn họa tiết cô gái nhỏ

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình