Thiệp mời dự tiệc (màu xanh trên nền đen)

Bắt đầu tiệc nào! Mẫu thiết kế cổ điển này với văn bản màu xanh trên nền đen phù hợp cho những tiệc sinh nhật hoặc sự kiện khác. Thêm các ảnh và chi tiết của bạn để tùy chỉnh.

PowerPoint

Thiệp mời dự tiệc (màu xanh trên nền đen)

Mẫu khác tương tự

Thiệp sinh nhật, nền có vết khắc (đen, lam, gấp đôi) PowerPoint
Thiệp sinh nhật, nền có vết khắc (hồng, đen, gấp đôi) PowerPoint
Thiệp mời dự tiệc (Thiết kế ruy-băng màu tía) PowerPoint
Thiệp sinh nhật, nền có vết khắc (màu xanh, xanh lá, gấp đôi) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình