Thiệp sinh nhật (Thiết kế Ruy-băng Màu tím, gấp đôi)

Chúc mừng Sinh nhật ai đó dù họ ở độ tuổi nào: 18, 25, 50 hoặc hơn! Thiết kế của thiệp đầy phong cách này có ruy-băng tím trên nền đen, với các vòng xoắn trang trí màu xám bạc. Hãy nhập tuổi của người đó và cá nhân hóa lời chúc mừng nếu bạn muốn, in và gấp làm đôi.

PowerPoint

Thiệp sinh nhật (Thiết kế Ruy-băng Màu tím, gấp đôi)

Mẫu khác tương tự

Thiệp sinh nhật, nền có vết khắc (đen, lam, gấp đôi) PowerPoint
Thiệp sinh nhật, nền có vết khắc (hồng, đen, gấp đôi) PowerPoint
Thiệp mời dự tiệc (Thiết kế ruy-băng màu tía) PowerPoint
Thiệp sinh nhật, nền có vết khắc (màu xanh, xanh lá, gấp đôi) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình