Thiệp sinh nhật (Thiết kế Ruy-băng Màu tím, gấp đôi)

Chúc mừng Sinh nhật ai đó dù họ ở độ tuổi nào: 18, 25, 50 hoặc hơn! Thiết kế của thiệp đầy phong cách này có ruy-băng tím trên nền đen, với các vòng xoắn trang trí màu xám bạc. Hãy nhập tuổi của người đó và cá nhân hóa lời chúc mừng nếu bạn muốn, in và gấp làm đôi.

PowerPoint

Thiệp sinh nhật (Thiết kế Ruy-băng Màu tím, gấp đôi)

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình