Trình lập kế hoạch bài tập sinh viên

Mẫu trình lập kế hoạch này cho phép sinh viên nhập các bài tập vào một bảng và xem ngày đến hạn trên lịch. Với định dạng có điều kiện và khả năng xem năm, tháng và tuần cụ thể, mẫu này có thể là một giải pháp lâu dài cho các nhu cầu lập kế hoạch của bạn.

Excel

Trình lập kế hoạch bài tập sinh viên

Mẫu khác tương tự

Lịch làm việc hàng ngày Excel
Lịch giáo án Word
Lịch học thuật Excel
Lịch 2015 minh họa theo mùa (thứ Hai - Chủ nhật) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình