Trang chiếu thiết kế ngang màu đỏ thẫm

Thêm một chút kịch tính vào bản trình bày của bạn với mẫu trang chiếu của thiết kế này. Thiết kế nổi bật với nền màu đỏ trừu tượng. Đây là mẫu có thể truy nhập.

PowerPoint

Trang chiếu thiết kế ngang màu đỏ thẫm

Mẫu khác tương tự

Lịch giáo án Word
Bản trình bày chồng sách màu lam (màn hình rộng) PowerPoint
Bản trình bày toán học có số Pi (màn hình rộng) PowerPoint
Lịch học 2013-2014 (tháng 8) PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình