Trang tính động não

Hãy sáng tạo! Dùng mẫu này để phác thảo nhanh ý tưởng, ghi chú ưu khuyết của từng ý tưởng và quyết định chọn ý tưởng nào tốt nhất.

Excel

Trang tính động não

Mẫu khác tương tự

Danh sách nhiệm vụ hàng ngày Excel
Cộng tác động não Excel
Danh sách nhiệm vụ hàng tuần Excel
Bộ theo dõi hoạt động Excel

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình