Trang tính động não

Hãy sáng tạo! Dùng mẫu này để phác thảo nhanh ý tưởng, ghi chú ưu khuyết của từng ý tưởng và quyết định chọn ý tưởng nào tốt nhất.

Excel

Trang tính động não

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình