Trình chuyển đổi tiền tệ

Dùng mẫu này để tính tiền của bạn trị giá bao nhiêu khi đổi ra loại tiền tệ khác với tỷ giá chuyển đổi cập nhật được lấy từ Microsoft Money trên Web. Mẫu này chứa các macro đã được Microsoft xác thực. Để mẫu hoạt động đầy đủ, hãy bấm Bật Macro khi được nhắc trong khi đang tải xuống.

Excel

Trình chuyển đổi tiền tệ

Mẫu khác tương tự

Trình tính toán khoản vay học đại học Excel
Trình theo dõi các tín chỉ của trường đại học Excel
Tóm tắt giá trị ròng Excel
Tính toán tiền vay thế chấp Excel

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình