Trình lập kế hoạch chuyến đi

Kỳ nghỉ này sẽ tốn bao nhiêu tiền? Mẫu trình lập kế hoạch chuyến đi này cho phép bạn xác định nên đi máy bay hay đi xe hơi và quyết định phân cho mỗi người chịu bao nhiêu chi phí.

Excel

Trình lập kế hoạch chuyến đi

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình