Xử lý SmartArt bằng danh sách hình hướng tâm (màn hình rộng)

Minh họa một quy trình trong bản trình bày PowerPoint của bạn sử dụng sơ đồ đồ họa SmartArt này, có một loạt hình liên kết cho từng giai đoạn hay từng bước của quy trình. Dễ dàng tùy chỉnh hình ảnh và mô tả, sau đó sử dụng bản chiếu này một cách độc lập hoặc chép vào một bản trình bày khác.

PowerPoint

Xử lý SmartArt bằng danh sách hình hướng tâm (màn hình rộng)

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình