Xanh Ion

Chủ đề này có nền xanh dương chuyển màu và một thẻ màu xanh lá chứa số bản chiếu. Đây là thiết kế cho mục đích chung với định dạng 16 : 9, phù hợp cho mọi tình huống: sử dụng trong công việc, học tập hoặc ở nhà.

PowerPoint

Xanh Ion

Mẫu khác tương tự

Office Sáng 1 PowerPoint
Cam Berlin PowerPoint
Tím có Giọt nước PowerPoint
Mắt lưới Sẫm 1 PowerPoint

Hàng ngàn mẫu tuyệt đẹp để bạn có thể bắt đầu dự án của mình