Xanh Metropolitan

Rõ ràng và đơn giản. Chủ đề này có nền bản chiếu tiêu đề màu xanh dương thuần nhất, nền bản chiếu nội dung màu trắng và kèm theo các màu nhấn, hiệu ứng và phông phối hợp. Đây là thiết kế cho mục đích chung với định dạng 16 : 9, phù hợp cho mọi tình huống: sử dụng trong công việc, học tập hoặc ở nhà.

PowerPoint

Xanh Metropolitan

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình