Áp phích (thiết kế màu lam và nâu)

Bạn cần áp phích định dạng lớn để trưng bày tại một địa điểm, chẳng hạn như một hội nghị y khoa, khoa học hoặc kinh doanh hoặc hội chợ? Bố trí mẫu 3 cột này là 121.92 x 91.44 cm được chia thành các phần với tiêu đề và nội dung có thể tùy chỉnh cho phù hợp với chủ đề của bạn.

PowerPoint

Áp phích (thiết kế màu lam và nâu)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình