Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Áp phích (thiết kế màu lam và nâu)

Bạn cần áp phích định dạng lớn để trưng bày tại một địa điểm, chẳng hạn như một hội nghị y khoa, khoa học hoặc kinh doanh hoặc hội chợ? Bố trí mẫu 3 cột này là 121.92 x 91.44 cm được chia thành các phần với tiêu đề và nội dung có thể tùy chỉnh cho phù hợp với chủ đề của bạn.

PowerPoint

Áp phích (thiết kế màu lam và nâu)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn