Album ảnh cưới đơn giản

Album ảnh cưới mộc mạc này làm cho ảnh của bạn trở nên nổi bật. 29 trang chiếu cung cấp một loạt bố trí và tùy chọn ảnh. Dễ dàng thay đổi màu và phông chữ trong mẫu này để khớp với màu tiệc cưới của bạn.

PowerPoint

Album ảnh cưới đơn giản

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình