Album ảnh gia đình (thiết kế thiên nhiên với lá xanh)

Kết hợp thiết kế lấy cảm hứng từ thiên nhiên cùng ảnh trẻ nhỏ và gia đình trong mẫu album ảnh có thể truy nhập này. Bên trong, bạn sẽ thấy một loạt bố trí và kiểu khung. Chỉ sử dụng những bố trí và kiểu khung bạn muốn và sắp xếp các đối tượng này theo ý bạn.

PowerPoint

Album ảnh gia đình (thiết kế thiên nhiên với lá xanh)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình