Album ảnh tụ họp

Tập hợp album ảnh cho một cuộc họp lớp với mẫu trợ năng này. Bao gồm trang chiếu cho các cuộc tụ họp nhân kỷ niệm 10, 20, 30, 40 và 50 năm. Làm nổi bật hình ảnh của bạn trong hàng loạt các tùy chọn bố trí.

Mẫu premium - PowerPoint

Tải Office 365
Album ảnh tụ họp

Xem thêm các mẫu premium

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình