Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Album ảnh tụ họp

Tập hợp album ảnh cho một cuộc họp lớp với mẫu trợ năng này. Bao gồm trang chiếu cho các cuộc tụ họp nhân kỷ niệm 10, 20, 30, 40 và 50 năm. Làm nổi bật hình ảnh của bạn trong hàng loạt các tùy chọn bố trí.

Mẫu cao cấp - PowerPoint

Tải xuống với Microsoft 365
Album ảnh tụ họp

Xem thêm các mẫu cao cấp

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn