Album ảnh tụ họp

Tập hợp album ảnh cho một cuộc họp lớp với mẫu trợ năng này. Bao gồm trang chiếu cho các cuộc tụ họp nhân kỷ niệm 10, 20, 30, 40 và 50 năm. Làm nổi bật hình ảnh của bạn trong hàng loạt các tùy chọn bố trí.

PowerPoint

Album ảnh tụ họp

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình