An-bum ảnh Nghỉ Xuân (thiết kế bãi biển, màn hình rộng)

Hãy làm sống lại niềm vui mà bạn đã trải qua vào dịp nghỉ hè hay nghỉ xuân với mẫu an-bum ảnh lấy cảm hứng từ cát và sóng này. Định dạng màn hình rộng (16 : 9).

PowerPoint

An-bum ảnh Nghỉ Xuân (thiết kế bãi biển, màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình