Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

An-bum hình tốt nghiệp, màu đen (màn hình rộng)

Hãy tạo một an-bum hình tốt nghiệp hay đoàn tụ với mẫu bản trình bày PowerPoint có nền đen, định dạng màn hình rộng (16 : 9) và nhiều bố trí hình ảnh đa dạng này.

PowerPoint

An-bum hình tốt nghiệp, màu đen (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn