Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Bài diễn thuyết giới thiệu ngắn

Chuẩn bị bản tóm tắt ngắn, chứa nhiều thông tin mà bạn có thể dùng để miêu tả công ty của mình và các sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty khi ở trong môi trường thân mật. Mẫu có các gợi ý nhằm hướng dẫn bạn qua việc tạo các bài diễn thuyết trong 12 giây, 30 giây và 3 phút. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Bài diễn thuyết giới thiệu ngắn

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn