Báo cáo điểm danh hàng tuần

Theo dõi điểm danh hàng tuần cho tối đa 30 học viên với mẫu báo cáo trợ năng này. Các tùy chọn có mặt, đi muộn, nghỉ không phép và nghỉ có phép đều được liệt kê cho từng ngày trong tuần.

Excel

Báo cáo điểm danh hàng tuần

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình