Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Báo cáo của học viên đơn giản

Viết báo cáo của bạn thật dễ dàng với mẫu báo cáo học viên được định dạng trước này. Chúng tôi đã thiết lập kiểu cho đầu đề, trích dẫn, danh sách được đánh số và dấu đầu dòng để bạn có thể tập trung vào việc viết bài báo hay. Đây là một mẫu báo cáo học viên có thể truy nhập được cho Word.

Word

Báo cáo của học viên đơn giản

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn