Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Báo cáo của học viên có ảnh

Sử dụng mẫu báo cáo học viên có thể truy cập này cho báo cáo sách, báo cáo kỳ hạn hoặc các báo cáo cơ bản khác của trường. Mẫu ảnh báo cáo học viên này gồm văn bản hướng dẫn dễ làm theo về cách cá nhân hóa nó cho nhu cầu của bạn. Mẫu báo cáo học viên trong Word rất đơn giản để sửa đổi. Chỉ cần thay đổi văn bản hoặc ảnh bìa để có một diện mạo khác.

Word

Báo cáo của học viên có ảnh

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn