Báo cáo của học viên kèm ảnh

Sử dụng mẫu trợ năng này cho báo cáo về sách, báo cáo định kỳ hoặc báo cáo cơ bản khác tại trường học. Gồm văn bản hướng dẫn dễ theo dõi về cách cá nhân hóa văn bản cho nhu cầu của bạn. Dễ dàng thay đổi ảnh bìa để có một diện mạo khác.

Word

Báo cáo của học viên kèm ảnh

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình