Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Báo cáo chi phí công tác

Sử dụng mẫu báo cáo chi phí cơ bản này để theo dõi toàn bộ chi phí công tác của bạn. Mẫu chi phí công tác này bao gồm đăng ký quãng đường và có nhiều kiểu. Bạn cần ghi lại chi tiết các chi phí khi đi công tác nếu muốn nhận lại khoản tiền bồi hoàn thích hợp từ công ty hoặc tiền hoàn thuế. Đây là mẫu báo cáo chi phí công tác trợ năng.

Excel

Báo cáo chi phí công tác

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn