Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Báo cáo hoạt động bán hàng hàng tuần

Nhân viên bán hàng có thể sử dụng mẫu báo cáo hoạt động bán hàng hàng tuần truy cập được này để theo dõi hoạt động bán hàng trong tuần nhất định dựa trên mục tiêu. Chỉ cần nhập số tiền vào bộ chứa bán hàng có thể tùy chỉnh trong mẫu theo dõi hoạt động bán hàng cho những ngày cụ thể và bạn sẽ sẵn sàng báo cáo cấp trên vào cuối tuần.

Excel

Báo cáo hoạt động bán hàng hàng tuần

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn