Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Báo cáo kiểu APA (phiên bản thứ 6)

Mẫu định dạng APA này có sẵn cho bạn nếu bạn làm việc trên một bài nghiên cứu, báo cáo hoặc luận án kiểu APA. Với các hướng dẫn và định dạng cụ thể dựa trên hướng dẫn phiên bản thứ 6 của APA, mẫu APA này sẽ giúp tiết kiệm thời gian và ngăn ngừa các lỗi. Mẫu này bao gồm chi tiết về việc tạo các biểu đồ, bố trí, chú thích và nhiều nội dung khác tuân thủ APA. Ngoài ra, đó cũng là mẫu APA trong Word rất dễ sử dụng. Chỉ cần chọn một đoạn văn và nhập để thay thế bằng văn bản của riêng bạn. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Báo cáo kiểu APA (phiên bản thứ 6)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn