Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Báo cáo lãi lỗ (có logo)

Tổ chức hoạt động tài chính doanh nghiệp của bạn dễ dàng hơn với mẫu bảng báo cáo lãi lỗ này. Nhập dữ liệu về doanh thu, thu nhập, chi phí và thuế của bạn vào mẫu báo cáo lãi lỗ, và mẫu sẽ tự động tính dữ liệu tổng cho bạn. Mẫu báo cáo lãi lỗ tính biên lợi nhuận hiện tại, lợi tức bán hàng và tóm tắt tổng thể cho bạn.

Excel

Báo cáo lãi lỗ (có logo)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn