Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Báo cáo PivotTable mẫu

Tìm hiểu cách sử dụng và tạo PivotTable với mẫu PivotTable mẫu có thể truy nhập này. Mẫu này chứa các bảng tính để nhập dữ liệu mẫu về khách hàng và bán hàng, xây dựng cấu trúc PivotTable và xem cũng như lọc báo cáo kết quả. Các mẹo và hướng dẫn được bao gồm trong mẫu ví dụ về pivot table này.

Excel

Báo cáo PivotTable mẫu

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn