Bỏ qua để tới nội dung chính

Báo cáo tình trạng nhân viên hàng tuần

Sử dụng báo cáo tình trạng hàng tuần này để duy trì quản lý công việc hàng ngày và hàng tuần của bạn; báo cáo gồm các phần tên, tuần và danh sách nhiệm vụ dự án. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Báo cáo tình trạng nhân viên hàng tuần

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn