Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Báo cáo tóm tắt ngân sách

Mẫu này sẽ giúp người quản lý điều hành và nhóm tài chính đánh giá các số liệu về tài chính, hoạt động và cạnh tranh như một phần trong bản đánh giá hiệu suất hàng tháng. Tích hợp sẵn công thức để nhanh chóng tạo ảnh tức thời chính xác và đáng tin cậy về kết quả hàng tháng theo ngân sách và trong thực tế của tổ chức. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Báo cáo tóm tắt ngân sách

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn